Sri Dakshin Kali Mandir Haridwar- Live Darshan

Live Darshan

Shravan(Sawan) Pooja Live Darshan

Shravan(Sawan) Pooja Live Darshan

Live Darshan

Shravan(Sawan) 6th July 2020 at 7 am

Shravan(Sawan) from 6 July, Rudrabhishek is performed to invoke Rudra by Shri Shri 1008 Mahamandaleshwar Swami Kailashanand Brahamchari ji. Live Darshan Will be avilable from 6th July 2020 at 7 am